Verlof aanvragen

Vanaf hun vijfde jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig en vallen de leerlingen onder de leerplichtwet. Deze wet kent een beperkt aantal redenen, op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen aanvragen. Voor verlofaanvragen buiten de schoolvakantie dient u minimaal zes weken van te voren contact op te nemen met de directie.

Het formulier verzoek om vrijstelling schoolbezoek vindt u hieronder.