Medezeggenschapsraad

Op Park & Dijk bestaat de MR uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden van Park & Dijk. Deze mensen steken veel tijd in het op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die de scholen betreffen, via stukken die het bestuur en de school aanreikt en andere publicaties. De schoolraad en/of school vraagt met betrekking tot beleidszaken instemming of advies aan de MR.