Park & Dijk

School met een nieuw onderwijsconcept.

"Park & Dijk is een protestants christelijke school. Dit betekent dat wij kiezen voor een omgang met mens, natuur en maatschappij vanuit de Bijbel als inspiratiebron. "

Onze school

Park & Dijk is een christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs. Onze leerlingen komen van verschillende locaties uit de regio; iedereen is bij ons van harte welkom.

Excellente school

Ontdekkend leren

Ontwikkelen van talenten

Zelfstandigheid