Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel eens anders dan verwacht of bedoeld. Dat is op onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. Uiteraard is ons streven dat uw klacht binnen de school wordt opgelost. Bespreek daarom uw klacht eerst met de leerkracht of een andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school om in een gesprek te bespreken wat er nodig is om de klacht goed af te handelen. 

Wanneer u het niet eens bent met de beslissingen van de directeur van de school, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het college van bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. De afhandeling van klachten is vastgelegd in onze klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de website van De Vier Windstreken: https://d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling-2/

Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behandeld is, kunt u zich rechtstreeks tot de externe landelijke klachtencommissie wenden. U kunt dan terecht bij de Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs Postbus 394, 3440 AJ Woerden Telefoon 070-3861697 (van 09.00u tot 16.30u) Email: info@gcbo.nl

Interne contactpersonen en externe contactpersoon

Binnen Park en Dijk werken we met een interne vertrouwenspersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of onvrede. De interne vertrouwenspersoon kan u adviseren en samen met u bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig met de kwestie om. Onze interne vertrouwenspersoon is: Arjenne Vossepoel, arjenne.vossepoel@d4w.nl aanwezig op dinsdag en donderdag. 

Naast de interne vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht of het delen van uw zorgen. De externe vertrouwenspersoon van Park en Dijk is: Albert van der Zalm. Contactgegevens: Albert van der Zalm, 06-23814297, info@albertvanderzalm.nl