Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout gaan. Ook op een school.

Voor “gewone” klachten m.b.t. het functioneren of het welbevinden van uw kind in de school kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Als de problemen niet zo eenvoudig oplosbaar zijn, kan de hulp van de intern begeleiders of van de schoolleiding ingeroepen worden.

Er kan ook sprake zijn van klachten, die u liever in een vertrouwelijk gesprek met iemand anders van de school aan de orde wilt stellen. In dat geval kunt u contact opnemen met de contactpersonen van onze school: Gerry Drijber en Jannet Hendriks.

Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over schoolzaken.  Zo nodig wordt er in overleg bekeken welke stappen er moeten worden ondernomen.

Leest u vooral ook het betreffende hoofdstuk in de schoolgids.