Schoolbestuur stichting d4W

SBO Park & Dijk is een school voor Speciaal Basisonderwijs en één van de 16 scholen die vallen onder het schoolbestuur van Stichting PCPO De Vier Windstreken. Het bestuurskantoor is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 17.00 uur.
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland.