Identiteit

Park & Dijk is een protestants christelijke school. Dit betekent dat wij kiezen voor een omgang met mens, natuur en maatschappij vanuit de Bijbel als inspiratiebron. Hierin staan verhalen waaruit wij ons hele leven kunnen leren, terwijl wij ontdekkend onze levensweg gaan. Kernachtig samengevat: “God liefhebben boven alles en je naast als jezelf’ (Mattheus 22:37). Wij verwachten van iedereen , die bij onze school betrokken is, dat hij/zij onze identiteit respecteert en deelneemt aan alle activiteiten.