Stages en POO

 

Begeleiding en inzet van stagiaires
Elk jaar begeleiden we stagiaires van diverse opleidingen en andere instellingen tot klassen-/onderwijsassistent. De eindverantwoordelijkheid van de door een stagiaire gegeven les ligt altijd bij de betreffende groepsleerkracht.

 

Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO)
D4W heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Marnix Hogeschool (PABO) in Utrecht en de Christelijke Hogeschool (PABO) in Ede, genaamd Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO). Vanuit Park & Dijk betekent dit, dat er aan derdejaars studenten de mogelijkheid geboden wordt, om voor een half of een heel jaar 2 dagen per week stage te komen lopen. Deze studenten worden begeleid door leerkrachten van Park & Dijk. De leerkrachten hebben allemaal een speciale training gevolgd en zijn hier dus voor gecertificeerd.