Schoolvakanties / vrije dagen

Vakanties en (christelijke) feestdagen

Herfstvakantie:                 18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie:                  27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:            28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Goede Vrijdag                   vrijdag 15 april 2022

2e Paasdag                       maandag 18 april 2022

Meivakantie:                     25 april 2022 t/m 6 mei 2022

2e Pinksterdag                   maandag 6 juni 2022

Zomervakantie 2021          11 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

 

Vrije dagen

Studiedag                         maandag 30 augustus 2021

Sinterklaas                       vrijdag 3 december 2021 (‘s middags)

Vrije dag                          vrijdag 24 december 2021 (voor kerstvakantie)

Studiemorgen                   woensdag 26 januari 2022 (’s morgens)

Studiedag                         vrijdag 25 maart 2022

Inspiratiedag D4W             woensdag 25 mei 2021

Studiedag                         dinsdag 7 juni 2022

Vrije dag                           vrijdag 8 juli 2022