Schoolvakanties / vrije dagen

Vakanties en (christelijke) feestdagen

Herfstvakantie:                 19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie:                  21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie:            22 februari 2021 t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag                   vrijdag 2 april 2021

2e Paasdag                       maandag 5 april 2021

Meivakantie:                     3 mei 2021 t/m 14 mei 2021

2e Pinksterdag                   maandag 24 mei 2021

Zomervakantie 2021          19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

 

Vrije dagen

Studiedag                         maandag 31 augustus 2020

Vrije dag                           vrijdag 18 september 2020

Sinterklaas                       vrijdag 4 december 2020 (‘s middags)

Vrije middag                     vrijdag 18 december 2020 (voor kerstvakantie)

Studiemorgen                    woensdag 13 januari 2021 (’s morgens)

Studiedag                         vrijdag 19 maart

Inspiratiedag D4W             dinsdag 6 april 2021

Koningsdag                       dinsdag 27 april 2021

Studiedag                         dinsdag 25 mei

Vrije dag                           vrijdag 16 juli 2021