Kennismaken en aanmelden

Uw kind aanmelden op een SBO school zoals Park & Dijk gaat anders dan op een basisschool. Uw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. U zult hierover zijn geïnformeerd door de basisschool waarop uw kind nu zit. Gaat uw kind nog niet naar school, informeer dan bij de instantie welke u SBO heeft aangeraden.

Sinds januari 2020 werken de S(B)O scholen in het Samenwerkingsverband Midden Holland  samen. Wij kennen allemaal dezelfde wijze van aanmelding en hanteren hetzelfde aanmeldformulier. Maar we zijn als school wel verschillend. Met elkaar organiseren we elke week, van 9.00 - 10.00 uur een open ochtend voor het gespecialiseerd onderwijs in Gouda.

Tijdens deze ochtend kunt u kennismaken met de school en geven we u algemene informatie over het SBO, specifiek over Park & Dijk en laten u de school zien. 

De open ochtend zal elke week op een andere locatie georganiseerd worden zodat u de mogelijkheid heeft om met elke school kennis te maken.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

In verband met de huidige Corona-crisis kunnen bovenstaande informatieochtenden helaas niet doorgaan. Uiteraard kunt u wel informatie over onze school krijgen en indien gewenst een rondleiding. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Zodra er een TLV SBO is afgegeven door het Samenwerkingsverband Midden Holland, kunt u uw kind aanmelden op het SBO. 

Een aanmeldformulier voor het SBO kunt u aanvragen bij de Intern begeleider van de huidige school of door middel van het invullen van het contactformulier. U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd met de vraag deze ingevuld te retourneren. Dit aanmeldformulier voor de 3 SBO scholen uit het Samenwerkingsverband is dezelfde. Op dit aanmeldformulier geeft u aan welk SBO uw voorkeur heeft, te weten;

  • SBO Park & Dijk

  • SBO De Oostvogel

  • SBO Het Avontuur.

Let op! Deze aanmelding is nog geen inschrijving.

Tijdens het schooljaar zijn er vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen;

  • na de zomervakantie

  • na de herfstvakantie

  • na de kerstvakantie

  • na de voorjaarsvakantie

  • na de meivakantie

Gaat het om plaatsing na de zomervakantie, dan zal uw voorkeur meestal wel mogelijk zijn. Is er sprake van plaatsing gedurende het jaar, dan is dit alleen mogelijk als de betreffende groep in die school niet 'vol zit'. Een groep telt 12 á 14 kinderen in de onderbouw en 16 á 17 in de bovenbouw. Ieder kind met zijn eigen hulpvraag. 

Het kan dan zijn dat er dan een plek voor uw kind wordt aangeboden op één van de andere scholen.  

De aanmelding wordt omgezet naar een inschrijving als er plek is in de groep waar de leerling het beste zou passen, kijkend naar de onderwijsbehoeften en de cognitieve ontwikkeling. Dit besluit wordt genomen binnen 6-8 weken na aanmelding.