Ouderbijdrage

Zoals elk jaar wordt er een bijdrage gevraagd voor het ouderfonds, deze bijdrage is vrijwillig.
Uit het ouderfonds worden allerlei dingen bekostigd die niet door de gemeente of het rijk worden betaald, maar die het schoolleven van uw kind aanmerkelijk plezieriger maken. Enkele voorbeelden: EHBO, tuinactiviteiten, sportdag, een attentie voor een langdurig zieke, een aandenken voor kinderen die de school verlaten, Sinterklaas, Kerst- en Paasvieringen. De ouderbijdrage wordt geïnd door de school en gecontroleerd door de Schoolraad. Zij hebben in samenspraak met de MR het bedrag voor dit jaar vastgesteld op € 35,00.