Educatief partnerschap

Een goede samenwerking tussen ouders en school is en blijft heel belangrijk. De betrokkenheid zo groot mogelijk houden gebeurt op verschillende manieren: Mondelinge en schriftelijke communicatie, contacten over individuele kinderen, ouders die meewerken in de dagelijkse gang van zaken.