Communicatie

Een goede samenwerking tussen ouders en school is en blijft heel belangrijk. De betrokkenheid zo groot mogelijk houden gebeurt op verschillende manieren: Mondelinge en schriftelijke communicatie, contacten over individuele kinderen, ouders die meewerken in de dagelijkse gang van zaken.

P&D'tje
Elke 2 weken op vrijdag krijgt u het P&D'tje via de mail. Dit is een digitale nieuwsbrief waarin alles staat wat er in en rond de school gaande is. Een vaste rubriek is de agenda. Daarin staan de data vermeld van komende ouderavonden, vakanties en andere belangrijke data. U kunt deze, net als de nieuwsbrief, ook terugvinden op onze website.
Het meest belangrijke is het directe contact tussen leerkrachten en ouders. Daarom verwachten wij u op de ouderavonden, om te praten over het wel en wee van uw kind.

Huisbezoek
In principe komt de leerkracht 1x per 2 jaar thuis op bezoek. Het doel is kennismaking. Mogelijke problemen, de gang van zaken op school, kunnen tijdens zo'n huisbezoek rustig doorgesproken worden.
In het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Hier wordt uiteraard niet over individuele kinderen gesproken, maar de algemene gang van zaken in de groepen toegelicht.
Als er zaken zijn die u van het hart moeten, kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.

Website
Op de website van De Vier Windstreken heeft onze school ook een eigen gedeelte. Het jaarrooster, het schoolplan, jaarplan, de schoolgids en onze nieuwsbrief (het P&D’tje) staan op deze site.
Er worden foto’s van bijvoorbeeld kamp, Sinterklaas of andere leuke gebeurtenissen geplaatst op de website. Hebt u dat liever niet, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.

Koffieochtenden
Regelmatig is er gelegenheid om in de aula koffie of thee te komen drinken en ondertussen een beetje bij te praten. Tussen 8.45 – 11.00 uur bent u van harte welkom.
Naast “gewoon” koffiedrinken, willen we dit jaar ook weer een aantal keren een gespreksthema aan de orde stellen. Andere ochtenden gebruiken we om met elkaar de hallen/gangen van de school te versieren, bijv. rond Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere gelegenheden.
Bij een themaochtend is een psycholoog en/of maatschappelijk werker aanwezig of wordt iemand van buitenaf uitgenodigd.
De data voor het komende schooljaar staan al vast en kunt u terugvinden in het jaarrooster.Ter herinnering worden deze ochtenden ook steeds genoemd in onze nieuwsbrief, het P&D’tje. Deze ochtenden zijn voor de ouders/verzorgers van alle leerlingen van Park & Dijk.
Het is niet de bedoeling dat u een bezoekje aan de groep van uw kind brengt. Als u tussendoor over uw kind wilt praten, kunt u beter even bellen en/of een afspraak maken.